Industrial

Construeix el nostre futur.

AQUESTA ÉS LA SECCIÓ QUE ENGLOBA LES ACTIVITATS DE FERRELLARIA I DE MINERIA, QUE CONJUNTAMENT AMB LA DE TRANSPORT, SÓN LA BASE DE L’ECONOMIA DE L’ORGANITZACIÓ.

Activitats:

  • FERRALLERIA
  • MINERIA

Mineria:

L’OCUPACIÓ MINERA DÓNA SUPORT A UNA VARIETAT D’ESPECIALISTES DEDICATS, CADASCUN DELS QUALS TÉ UN PAPER CRÍTIC EN EL CONJUNT. COM S’HA ASSENYALAT ANTERIORMENT, UN DELS OBJECTIUS BÀSICS EN EL DISSENY DE LES DIFERENTS OCUPACIONS ESTÀ DEDICANT GRANS ESFORÇOS EN UNA SÈRIE DE LLOCS DE TREBALL MÉS REDUÏTS, CADASCUN DELS QUALS POT PROVAR EL RENDIMENT D’UN JUGADOR DEDICAT DE MANERES ÚNIQUES I INTERESSANTS. AIXÒ AFAVOREIX, PERÒ NO OBLIGA, ALS JUGADORS A ACTUAR CONJUNTAMENT ENTRE ELLS PER DUR A TERME TASQUES MÉS GRANS, JA QUE SEMPRE TINDREU L’OPCIÓ DE FER-HO TOT SOL, PER MÉS INEFICIENT QUE SIGUI, O SIMPLEMENT CONTRACTAR MEMBRES DE LA TRIPULACIÓ DE LA NPC PER TREBALLAR AL TEU COSTAT.

Ferralleria:

AQUESTA ACTIVITAT ÉS LA DEDICADA A LA TROBALLA I RECICLATGE DE DEIXALLES DE NAUS I ALTRES ESTRUCTURES, I CONJUNTAMENT AMB LA DE MINERIA I TRANSPORT, SÓN LA BASE DE L’ECONOMIA DE L’ORGANITZACIÓ.

Ens mourem per Justícia, no per lleis. 

Instagram CATCOM   Youtube CATCOM   Twitch CATCOM   Twitter CATCOM   Ivoox CATCOM   Guilded CATCOM Spotify CATCOM

Pròximes activitats

  • Aniversari Star Citizen
    10 d'octubre de 2024

Millor Premi Comunitat 2020
Gaming.cat